بغــــض یاس ای کاش هیچوقت دوست داشتنی متولد نمیشد... که روزی احساسی بمیرد http://boghzeyas.mihanblog.com 2020-08-06T07:06:34+01:00 text/html 2010-05-12T11:44:00+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری آینده روشن http://boghzeyas.mihanblog.com/post/207 <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>ابر سیاه رفتنیه</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>خورشید دوباره درمیاد</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>دوباره باغچه گل میده</FONT></P> <P><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از عاشـــــقاخبرمیاد</FONT></P> text/html 2010-04-16T17:29:27+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری .... http://boghzeyas.mihanblog.com/post/206 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=6>خدایا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>از توگله دارم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4>چون در آسمان پاکت پروازمیکردم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face="Times New Roman"></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=4 face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی توبارانی ازسنگ برسرم باریدی</FONT></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-04-12T18:08:40+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری تنها توقع... http://boghzeyas.mihanblog.com/post/205 <P align=right><FONT color=#000000 size=4>نگات قشنگه ولیكن یه كم عجیب و مبهمه<BR>من از كجا شروع كنم دوست دارم یه عالمه<BR>من و گذاشتی و بازم یه بار دیگه رفتی سفر<BR>نمی دونم شاید سفر برای دردات مرهمه<BR>تا وقتی اینجا بمونی یه حالت عجیبیه<BR>من چه جوری واست بگم بارون قشنگ و نم نمه<BR>هوای رفتن كه كنی واسه تو فرقی نداره<BR>اما به جون اون چشات مرگ گلای مریمه<BR>آخرشم دق می كنم تا من و دوست داشته باشی<BR></FONT><A href="http://pichak.net/music" target=_blank><FONT color=#000000 size=4>مردن كه از عاشقیه یك دفه نیست كه كم كمه</FONT></A><BR><FONT color=#000000 size=4>من نمی دونم تو چرا اینجور نگاهم می كنی<BR>زیر نگاه نافذت نگاه عاشقم خمه<BR>می پرسم از چشمای تو ممكنه اینجا بمونی ؟<BR>می خندی و جواب می دی رفتن من مسلمه<BR>برو به خاطر خودت اما به من قول بده<BR>هرجای دنیا كه بری دیگه نشو مال همه<BR></FONT><A href="http://pichak.net/"><FONT color=#000000 size=5>رسمه كه لحظه ی سفر یادگاری به هم می دن</FONT></A><BR><FONT size=4><FONT color=#000000><FONT size=5>قشنگ ترین هدیه ی تو تو قلب من یه مشت غمه</FONT><BR>شاید این و بهم دادی كه همیشه با من باشه<BR>حق با تو ا تو راست می گی غمت همیشه پیشمه<BR>دیدی گلا شب كه میشه اشكاشونو رو می كنن<BR>یادت باشه چشم منم همیشه غرق شبنمه<BR>تو می ری و اسم من و از رو دلت خط می زنی<BR>اسم قشنگ تو ولی همیشه هرجا یادمه<BR>چشمای روشنت یه كم كاشكه هوای من رو داشت<BR>تنها توقعم فقط یه بار جواب ناممه <BR><BR></FONT></FONT></P> text/html 2010-04-12T17:41:30+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری .. http://boghzeyas.mihanblog.com/post/204 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>برای پاکیه چشات قسم میخوردم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>&nbsp;خودت اینو خوب میدونی برات میمردم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گفتم فقط تو شهر ما تویی که پاکی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>دلت مثل فرشته ها ساده و خاکی<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تورو دیدم با غریبه داشتم میسوختم<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=5 face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صبوری کردمو بازم لبامو دوختم</FONT></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-04-01T16:58:36+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری ... http://boghzeyas.mihanblog.com/post/203 <div style="direction:ltr;text-align:left"><P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 face="Times New Roman">Love is like war</FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 face="Times New Roman">Easy beginning but hard stop</FONT></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal><FONT size=3 face="Times New Roman">loves beginning by a glanc a laugh or by a greet</FONT></P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">it’s a eldest teen that u see your lover going with <FONT size=5>another</FONT>…</SPAN></div> text/html 2010-01-26T04:52:44+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری قاصدک http://boghzeyas.mihanblog.com/post/202 <P><IMG alt="" hspace=0 src="http://vidaseven.persiangig.ir/Saghar/sb10062816rr-001.jpg" align=baseline border=0></P> <P><FONT color=#000000 size=2>در هوای تنم می پیچی،<BR>همچون نسیمی لطیف،<BR>و من چه سبك ،در آسمان دستانت بی وزن می شوم ،<BR>سبك ،<BR>به سبكی یك قاصدك!!!!</FONT></P> text/html 2010-01-26T04:51:11+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری ماه من http://boghzeyas.mihanblog.com/post/201 <DIV class=posttext><STRONG><FONT face=Impact color=#cc0000 size=3>هرشب وروز</FONT></STRONG> <P dir=rtl><FONT face=Impact color=#cc0000 size=3><STRONG>&nbsp;آرزویم همه خوشبختی توست!</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;ماه من!دل به غم دادن واز یاس سخن ها گفتن </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;کار آنهایی نیست که خدارادارند...</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;ماه من!غم واندوه اگر هم روزی مثل باران بارید</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;یا دل شیشه ای ات ازلب پنجره عشق زمین خورد وشکست</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;بانگاهت به خداچتر شادی واکن </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;وبگو بادل خود که خدا هست خداهست!</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;ماه من!</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;غصه اگر هست بگو تاباشد!</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;معنی خوشبختی </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;بودن اندوه است...!</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;این همه غصه وغم این همه شادی وشور</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;چه بخواهی وچه نه!میوه یک باغند</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;همه راباهم وباعشق بچین ...</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;ولی از یاد مبر </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;پشت هر کوه بلند سبزه زاری است پر ازیاد خدا</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;ودر آن باز کسی می خواند</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=impact color=#cc0000 size=3>&nbsp;که خدا هست خداهست...</FONT></STRONG></P></DIV> text/html 2010-01-26T04:50:11+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری ای خوب http://boghzeyas.mihanblog.com/post/200 <DIV class=posttext> <P align=center><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">مهربانم..ای خوب</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">یاد قلبت باشد..یک نفر هست که اینجا بین آدم هایی که همه سرد و غریبند با تو تک و تنها</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">به تو می اندیشد و کمی دلش از دوری تو دلگیر است</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">مهربانم..ای خـوب</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">یاد قلبت باشد..یک نفر هست که چشمش به رهت دوخته بر در مانده و شب و روز دعایش</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">اینست:زیر این سقف بلند هر کجایی هستی به سلامت باشی و دلت همواره محو شادی</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">و تبسم باشد</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">مهربانم..ای خوب</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">یاد قلبت باشد یک نفر هست که دنیایش را همه هستی و رویایش را به شکوفایی احساس </FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">تو پیوند زده و دلش میخواهد لحظه ها را با تو به خدا بسپارد</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">مهربانم..ای یار</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">یاد قلبت باشد یک نفر هست که با تو به خداوند جهان نزدیک است و به یادت هر صبح گونه</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">سبز اقاقی ها را از ته قلب و دلش می بوسد...</FONT></STRONG></P></DIV> text/html 2010-01-26T04:47:41+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری ستاره http://boghzeyas.mihanblog.com/post/199 <FONT face=Arial color=#ff0066 size=4>یک شب خوب تو آسمون </FONT> <P></P> <P><FONT size=4><FONT face=Arial color=#ff0066>&nbsp;یک ستاره ی چشمک زنون خندید و گفت:</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#ff0066><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>&nbsp;</FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>کنارتم تا آخرش تا پای جون ...</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#ff0066><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>&nbsp;</FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>ستاره ی قشنگی بود آرومو نازو مهربون ...</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#ff0066><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>&nbsp;</FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>&nbsp;ستاره شد عشق منو منم شدم عاشق اون ... </FONT></FONT></P> <P><FONT color=#ff0066><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>&nbsp;</FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>اما زیاد طول نکشید عشق منو ستاره جون !!</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#ff0066><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>&nbsp;</FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>&nbsp;ماهه اومد ستاررو دزدید و برد نا مهربون ...</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#ff0066><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>&nbsp;</FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4>&nbsp;ستاره رفت با رفتنش منم شدم بی همزبون ... !!! </FONT></FONT></P> <P><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" color=#ff0066 size=4>&nbsp;</FONT><FONT face="arial, helvetica, sans-serif" size=4><FONT color=#ff0066>حالا شبا به یاده اون چشم می دوزم به آسمون</FONT>&nbsp;</FONT></P> text/html 2010-01-26T04:39:42+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری بهونه http://boghzeyas.mihanblog.com/post/198 <DIV id=postbody><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>دنبال یه بهونه می گشتم واسه نوشتن<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از تو<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از مهربونیت<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از خود خود تو<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که معنای مهربونی هستی </FONT> <P></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>دنبال یه بهونه بودم واسه گفتن <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; «دوستت دارم»</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>واسه جمله ای که کویر مرده دلمو آباد کرد<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واسه تو<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واسه بزرگواریت <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واسه خود خود توکه معنای بزرگی هستی </FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>دنبال یه بهونه بودم واسه اینکه بگم توی زندون تو بودن <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چقدر زیباست</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>واسه اینکه بگم آرزو دارم همیشه تو حبس ابد<BR>دستای تو بمونم <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واسه اینکه تو معنای زندگی هستی</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>دنبال یه بهونه ام <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واسه یه جمله<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فقط واسه اینکه بگم</FONT></P> <P><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو تنها بهانه ای <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واسه زنده بودن <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واسه نفس کشیدن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; واسه خود خود تو که مثل نفسی<IMG height=18 src="http://blogfa.com/images/smileys/24.gif"></FONT></P></DIV> text/html 2010-01-17T16:06:18+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری یــاس http://boghzeyas.mihanblog.com/post/197 <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT size=7><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>پیـــــاده میــــشم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>( یاس )</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>صورت خسته نگران و بی‌ آرامش و مریض&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;که قایم شده بود زیر آرایش غلیظ</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زخمی از خاطرات تلخ دیروز&nbsp;&nbsp;چشم میدوخت به خیابون سرد بی‌ روح</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>با تحمل سنگینی‌ نگاه آدما&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ادامه میداد او به راه ناتمام</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>و اولین بار برای آخرین راه&nbsp;&nbsp;&nbsp; هه بهتره بگم که آخرین چاه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تنها، دو دل‌، تو فکر و با تعجب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;دنبال چی‌ بود؟ پول یا توجه؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تو روزگاری که هر کسی‌ دنبال آشناست&nbsp;&nbsp;&nbsp;دخترک میگرده پی‌ یه فرد ناشناس</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>که از اون غریبه‌ها یه عده ماییم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آروم اشاره زد که شیشت رو بده پایین</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>فقط میتونیم امشبو با تو باشیم و بس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;این رو گفت و نشست و در ماشینو بست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>پسر میخواست سر صحبتو وا کنه زود&nbsp;&nbsp;تیکه مینداخت ، منتظر واکنش بود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>ولی‌ دخترک صداش رو نمیشنید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;تو دنیایی بود که به سادگی‌ نمیشه دید</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>دیدی که بعضی‌ وقت‌ها بغضی تو گلوته؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نمیخوای گریه کنی‌ جلو کسی‌ که پهلوته</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>هی‌ امان از این زمان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;زمانی‌ که دیگه برد توان از این زبان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>بی‌ همراه و بیهوده رهسپار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;این راه بی‌ نور و همصدا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>سپرده خود رو به دست باد&nbsp;&nbsp;&nbsp;اسیر زندون لحظه ها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تو دلش درد‌های بیکران&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;خسته از حرف‌های دیگران</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>اسیر مرد‌های بی‌ مرام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;و اشک میباره باز</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>پسر گفت لعنت به این بخت بد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;خونه ی ما میمونه واسه یه وقت بعد</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>سعی‌ نکن با سکوتت زیر پوستم بری&nbsp;&nbsp;&nbsp;اگه پایه ای‌ میتونیم خونه‌ دوستم بریم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>خوب حاضری با دو نفر باشی‌ یا نه؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;معلومه که رفتار دخترک ناشیانست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>سوال تکرار شد، حاضری باشی‌ یا نه؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;و دختر به فکر یک شب و یک آشیانست</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>گفت بریم، من که همه چی‌ رو از دم باختم&nbsp;&nbsp;&nbsp;گناهش پای اون‌ها که من روپس انداختن</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>عصبانی‌ از خاطرات خاموش قدیمه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;پی‌ محبت میگرده توی آغوش غریبه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تو خونه ‌ای‌ رشد کرد که عشق نبود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;جای عشق، فحش و مشت و زیر چشم کبود</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>پدری که جلو مشکلات مختلف ضعیفه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;فقط زورش میرسه به دختر ظریفش</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>با خودش گفت پشتم به کیا قرصه؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;خونوادم؟ اونا رو خدا بیامرزه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>اون موقع کی‌ بود احترام به حرفاش بذاره؟&nbsp;&nbsp;&nbsp;حالا مجبوره که تنش رو به حراج بذاره</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>بی‌ همراه و بیهوده رهسپار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;این راه بی‌ نور و همصدا</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>سپرده خود رو به دست باد&nbsp;&nbsp;&nbsp;اسیر زندون لحظه ها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تو دلش درد‌های بیکران&nbsp;&nbsp;&nbsp;خسته از حرف‌های دیگران</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>اسیر مرد‌های بی‌ مرام&nbsp;&nbsp;&nbsp;و اشک میباره باز</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>ببین، تو این قصه‌هارومیشنوی ومیری&nbsp;&nbsp;&nbsp;بعد چند بارشنیدن ازش میگذری و سیری</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>ممنون از اونی‌ که به دیگری صدامو پاس داد&nbsp;&nbsp;بگذریم بریم سراغ ادامه داستانی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>که امروز نوشتنش رو مود من بود&nbsp;&nbsp;این یه دردیه که به خیلیا بوده مربوط</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>کوه غم بود، ولی‌ یه نور انبوه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;پشت کوهه واسه نا امیدی زوده هنوز</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>کاری ندارم به اینکه کارش خلاف شرعه&nbsp;&nbsp;ولی‌ واسه رابطه‌ها اول علاقه شرطه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>وگرنه یه روحه که روی جسمی‌ سواره&nbsp;&nbsp;&nbsp;چطور تو آغوشی بره وقتی‌ حسی نداره؟</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>تو این روزگار درد ناک و سیاه بی‌ شرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>راه برای ادامه دادن زیاده بی‌ شک&nbsp;&nbsp;&nbsp;ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><FONT color=#ff0000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>وقت واسه بیشتر گفتن نبود میدونم ، قصه‌های تو یه عمر آهنگه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><FONT color=#ff0000>سخته نه؟ خوب خیلی‌ سخته رسمش همینه میدونم رسمش همینه</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN></P> text/html 2010-01-12T18:12:05+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری پیشم بمـــــون http://boghzeyas.mihanblog.com/post/195 <P align=center><FONT color=#cc0000 size=6><FONT color=#ff0000>پیشم بمون</FONT> </FONT></P> <P align=center><FONT size=4>چشمای تو برای من عالم زندگانیه <BR>رنگ چشات برای من امید زندگانیه <BR>من میمیرم اگه تو پیشم نمونی <BR>رنگ دلم آبی شده میشه تو پیشم بمونی <BR>چشمای من منتظرن منتظر رسیدنت <BR>بیا دیگه تنهام نزار فرشته ها ندزدنت ؟<BR>این قلب من میتپه برای تو همینو بس <BR>دق میكنم اگه نیای من میمیرم گوشه قفس<BR>وای رسیدی عزیز من دلم برات تنگ شده بود<BR>عزیز من میدونستی دیشب هیچ ستاره ای غایب نبود <BR>من بودمو تو بودیو ستاره ها مهمونمون <BR>پیشم بمون پیشم بمون پیشم بمون</FONT></P> <P align=center><IMG class=attach border=0 alt="" src="http://forum.persianweb.com/attachment.php?attachmentid=13129&amp;stc=1&amp;d=1211980047"></P> text/html 2009-11-24T03:56:41+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری اجازه http://boghzeyas.mihanblog.com/post/194 <P align=center><FONT color=#990033 size=2>بده دستات رو به من تا باورم شه پیشمی</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>می دونم خوب می دونی تو تارو پود و ریشمی</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>تو که از دنیا گذشتی واسه یک خنده ی من</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>چرا من نگذرم از یه پوست و خون به اسم تن</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>تو خیال من نبود دوباره عاشقی کنم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>ممنونم اجازه دادی تا دوباره زندگی کنم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>نمی دونم چی بگم تا باورت شه جونمی</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>توی این کابوس درد،رویایه محربونمی</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>وقتی حتی پیشمی دلم تنگ میشه باز</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>عشق تو توی لحظه هام حادثه ساز و قصه ساز</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>به جون خودت که بی تو از نفس هم سیر میشم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>نمی دونم چی میشه بد جوری گوشه گیر میشم</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>ممنونم که بچه بازیهام رو طاقت می کنی</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>هر چقدر که بد میشم اما تو نجابت می کنی</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>هر کجای دنیا که باشم بامنی و بر منی</FONT></P> <P align=center><FONT color=#990033 size=2>نگران حال و روزم بیشتر از خوده منی</FONT></P> text/html 2009-11-24T03:54:56+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری انتظار http://boghzeyas.mihanblog.com/post/193 <P><FONT color=#000000>&nbsp;<IMG alt="" hspace=0 src="http://img2.visualizeus.com/thumbs/09/07/04/black,and,white,child,photography,train-fed5ed6d798ddcee4d26d2f6736269f4_h.jpg" align=baseline border=0></FONT></P> <P><FONT color=#000000></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#000000>درانتظار آمدن قطارم، </FONT></P> <P></P> <P><FONT color=#000000>قطاری که مسافری درآن نیست،</FONT></P> <P><FONT color=#000000>من هم درایستگاه نیستم،</FONT></P> <P><FONT color=#000000>روی ریلم...</FONT></P> <P><FONT color=#000000>قطارهرلحظه نزدیکترمیشود،</FONT></P> <P><FONT color=#000000>آن طرف خط غریبه ای مرا میبیند،</FONT></P> <P><FONT color=#000000>به اوخیره می شوم،</FONT></P> <P><FONT color=#000000>امید میبینم و...</FONT></P> <P><FONT color=#000000>روزهایی گذشت،</FONT></P> <P><FONT color=#000000>درچشمانش گناه دیدم وحسرت،</FONT></P> <P><FONT color=#000000>واو چشمانش رابست...</FONT></P> <P><FONT color=#000000>»»»»»»»»»»»»»</FONT></P> <P><FONT color=#000000>چه بی پناه به دیوارتکیه دادی ای پناهم.</FONT></P> <P><FONT color=#000000>....</FONT></P> text/html 2009-11-24T03:54:10+01:00 boghzeyas.mihanblog.com دیوید ع.نجاری af http://boghzeyas.mihanblog.com/post/192 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #33cccc; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000>گفتی می خوام بهت بگم همین روزا مسافرم <BR>«باید برم» برای تو فقط یه حرف ساده بود<BR>کاشکی می دیدی قلب من به زیر پات افتاده بود<BR>شاید گناه تو نبود، شاید که تقصیر منه<BR>شاید که این عاقبتِ این جوری عاشق شدنه</FONT><BR>&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #33cccc; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #33cccc; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000>سفر همیشه قصه رفتن و دلتنگیه<BR>به من نگو جدایی هم قسمتی از زندگیه<BR>همیشه یک نفر میره آدم و تنها می ذاره<BR>میره یه دنیا خاطره پشت سرش جا می ذاره<BR>همیشه یک دل غریب یه گوشه تنها می مونه<BR>یکی مسافر و یکی این وره دنیا می مونه<BR>&nbsp; <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #33cccc; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000>دلم نمیاد که بگم به خاطر دلم بمون<BR>اما بدون با رفتنت از تن خستم میره جون<BR>بمون برای کوچه‌ای که بی تو لبریزه غمه<BR>ابری تر از آسمونش ابرای چشمای منه<BR>&nbsp;<BR>بمون واسه خونه‌ای که محتاج عطر تن توست<BR>بمون واسه پنجره ای که عاشق دیدن توست! <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>